Nowoczesny sprzęt i wysokie zarobki: specyfika pracy Morskiej Straży Granicznej w Gdańsku

Straż graniczna jest całkowicie profesjonalną formacją typu policyjnego. Jakie warunki należy spełnić, aby dostać się do służby? Jaka praca w straży granicznej? Każdy kandydat jest zainteresowany wynagrodzeniem za miesiąc, więc szczegóły pracy w urzędzie w materiale na gdansk1.one

Praca w Morskiej Straży Granicznej Gdańska

Funkcjonariusz Straży Granicznej chroni granicę państwową na morzu i na lądzie oraz wykonuje zadania kontroli ruchu granicznego zgodnie z interesem bezpieczeństwa narodowego Polski. Z biegiem lat coraz więcej osób stara się o pracę w Straży Granicznej. Aby dostać się do struktury państwowej, konieczne jest zdanie szeregu egzaminów kwalifikacyjnych i uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zdania egzaminów.

Straż Graniczna jest jedyną formacją, która powstała uchwaleniem odpowiedniej ustawy w październiku 1990 roku, tuż po zmianie reżimu komunistycznego. Celem jego działalności jest działalność związana z ochroną granicy państwowej. Służba kontroluje również ruch graniczny z sąsiednich państw. Warto zauważyć, że jak każda formacja typu policyjnego, Straż Graniczna ma swoje najwyższe kierownictwo. Nadzór nad tą formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Straży Granicznej (jego biuro, czyli Komenda Straży Granicznej, znajduje się w Warszawie) jest centralnym organem administracji państwowej do spraw ochrony granicy państwowej. Zadania Straży Granicznej dotyczą:

 • wydawanie zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej;
 • przeciwdziałanie i zapobieganie nielegalnej migracji;
 • ochrona granicy państwowej na morzu;
 • organizacja i realizacja kontroli ruchu granicznego;
 • nadzór nad wykorzystaniem przestrzeni morskich Polski i przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na danym obszarze;
 • zapobieganie przemieszczaniu się przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz przyciąganie do odpowiedzialności sprawców;
 • niedopuszczenie do przemieszczania się przez granicę państwową bez zezwolenia państwowych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych, a także zapasów bojowych, broni i materiałów wybuchowych.

Wymagania i rekrutacja pracowników

Wymagania wobec kandydatów są określone w odpowiednim przepisie prawnym. Służbę w straży granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, które w dniu przyjęcia nie ukończyła 35 lat. Jednak w niektórych przypadkach seniorzy z kwalifikacjami lub umiejętnościami szczególnie przydatnymi w Straży Granicznej również mają szansę zostać przyjęci. Po złożeniu przysięgi w Komendzie Morskiej Straży Granicznej w Gdańsku nowi strażnicy graniczni udają się na ośmiomiesięczne szkolenie, po czym rozpoczynają regularną służbę w swoich jednostkach.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego odbywa się w jednym z ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej. Tam kandydaci zdają testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, egzamin z przygotowania fizycznego i rozmowę kwalifikacyjną. Po przejściu testu kandydaci są kierowani do komisji lekarskiej, która określa ich przydatność do służby.

Cała procedura kwalifikacyjna trwa kilka miesięcy. Po przejściu szkolenia podstawowego i podoficerskiego nowi oficerowie są kierowani do służby w szwadronach i placówkach Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wyposażenie Straży Granicznej i nabór na służbę

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych.

Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni. Dokumenty rekrutacyjne można składać w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Porcie Gdańskim (ul. Oliwska 35) lub w najbliższym punkcie Straży Granicznej.

Straż Graniczna ma do dyspozycji wszystkie nowoczesne urządzenia: karabiny maszynowe, materiały wybuchowe, siatki ochronne i pojazdy z termowizjami i noktowizorami, statki patrolowe, helikoptery, poduszkowce, a także samoloty. Każdy kandydat, który podejmie pracę w służbie granicznej, musi zdać egzaminy i specjalne egzaminy kwalifikacyjne, bez których nie można zostać przyjętym do służby w odpowiedzialnej organizacji państwowej.

Nabór do służby granicznej odbywa się w określonych miesiącach, w szczególności w lutym, czerwcu i październiku. Przeprowadzane są egzaminy w drugim etapie procedury kwalifikacyjnej.

Według informacji na stronie Straży Granicznej nabór w 2022 roku zaplanowano na luty, czerwiec i październik. Aby zostać przyjętym do służby w Straży Granicznej, należy spełnić następujące wymagania:

 • mieć nienaganną reputację;
 • nie być skazanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystać z pełnych praw publicznych;
 • posiadać nie jest niższe niż średnie lub średnie kierunkowe wykształcenie;
 • mieć sprawność fizyczną i psychiczną do pracy w placówkach Straży Granicznej;
 • być gotowym do poddania się określonej dyscyplinie;
 • zapewnić gwarancję zachowania tajemnicy zgodnie z wymogami;
 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • przejść procedurę kwalifikacyjną.

Warto również zauważyć, że w placówce granicznej znajduje się również jednostka organizacyjna – Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Organ ten został utworzony w celu rozpoznawania, zapobiegania i identyfikowania działań uniemożliwiających realizację zadań statutowych Straży Granicznej.

Zarobki

Według informacji na stronie internetowej Straży Granicznej, osoba do 26 roku życia na początku otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3400 zł netto, a po 26 roku życia – 3234 zł netto. Wyższe pensje w straży granicznej przeznaczone są dla dyżurnych. Oznacza to, że kontroler lub młodszy kontroler poniżej 26 roku życia zarabia 4677 zł netto, a funkcjonariusze powyżej 26 roku życia pełniący obowiązki na tym samym stanowisku otrzymają 4300 zł netto. Wyższe wynagrodzenie młodszego oficera granicznego wynika ze zwolnienia z opodatkowania.

Praca w Straży Granicznej ma swoje zalety i wady. Wśród negatywnych punktów można zauważyć duży stres, spełnienie wysokich wymagań, Przejście długiego i często wyczerpującego procesu rekrutacji; sytuacje, w których konieczne jest użycie broni palnej (dla niektórych osób jest to największa wada, która uniemożliwia pełnienie służby), brak podziału na „typowe” dni robocze.

Pozytywne jest to, że ludzie w służbie mają wysoką satysfakcję zawodową, kształtuje się charakter. Istnieją również duże możliwości rozwoju zawodowego i awansu, prestiżu społecznego i poczucia służby dla kraju i innych obywateli.

More from author

Jak żyli i prowadzili interesy gdańscy kupcy

Gdańsk był głównym portem morskim Polski i centrum handlu morskiego. Chociaż w kraju istniały inne porty - w Szczecinie, Królewcu, Elblągu, Rydze - Gdańsk...

Życie gospodarcze w siedemnastowiecznym Gdańsku: gdzie, jak, ile i za ile pracowali mieszkańcy miasta

Jeśli patrząc na gdańskie nabrzeża i architekturę wyobrażasz sobie, że wszyscy mieszkańcy zajmowali się działalnością związaną z morzem, to z pewnością zainteresuje Cię, jak...

Powstanie i produkcja cegieł w Gdańsku

Cegła jest niezwykle powszechnym i starodawnym materiałem budowlanym. Historia jej produkcji sięga tysięcy lat wstecz. Być może nawet tak długo, jak istnienie naszej cywilizacji....
.,.,.,.