Największą uczelnia na Pomorzu: rozwój Uniwersytetu Gdańskiego

Edukacja w Polsce na wysokim poziomie dzięki rozwiniętej infrastrukturze uczelni i placówek oświatowych. Uniwersytet Gdański jest dynamicznie rozwijającą się instytucją edukacyjną. Zdobywać wiedzę można niemal we wszystkich dziedzinach akademickich i zawodach poszukiwanych na rynku pracy, łącząc z nowoczesnymi warunkami studiów w jednym z największych kampusów uniwersyteckich na Pomorzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie – pisze gdansk1.one.

Założenie

Placówka rozpoczęła działalność 20 marca 1970 roku. To powstało w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Później w jego skład weszło również Wyższe Studium Nauczycielskie. rekursorką Wyższej Szkoły Ekonomicznej była Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie, która rozpoczęła działalność w 1945  roku i już w 1947 wydała pierwsze dyplomy, gdyż kontynuowali w niej naukę studenci trzeciego roku.

Stopniowo uczelnia stała się jedną z najbardziej znanych. Uniwersytet Gdański rozwijał swoje wydziały i zapraszał studentów z różnych krajów. Działalność przez 50 lat pozwalała uczelni wyjść w czołówkę Pomorza. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad 25 tysięcy studentów, doktorantów i doktorantów. Zespół naukowy liczy ponad tysiąc siedemset pracowników naukowo-pedagogicznych. Kierunki studiów takie jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

W 2020 roku instytucja obchodziła 50 lat od dnia założenia. Podczas uroczystości wszyscy uznali, że jest to największa uczelnia w województwie pomorskim, która wywarła niezaprzeczalny wpływ na rozwój współczesnej Polski, nauki i szkolnictwa wyższego.

Innowacje i badania

Uniwersytet Gdański ma 76 projektów. Zostały one sfinansowane zgodnie z warunkami programu Horyzontu 2020. Na pomysły przeznaczano środki dzięki funduszom strukturalnym – Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego oraz inicjatywom społecznym. W okresie programowym 2007-2013 uczelnia podpisała łącznie 71 umów o dofinansowanie projektów, a w okresie programowym 2014-2020 63 umowy. Są to m.in. projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują także inne dotacje europejskie i międzynarodowe, np. w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Bonus, Polonez, Beethoven czy Erasmus Plus. Uniwersytet może się również pochwalić sukcesem w ubieganiu się o granty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Działalność naukowa badaczy Uniwersytetu Gdańskiego prowadzona jest w 21 dyscyplinach naukowych. W okresie od 2002 roku do stycznia 2020 roku uczelnia podpisała około 420 umów współfinansujących inicjatywy europejskie i międzynarodowe. Na uczelni stopniowo udowodniono do realizacji 82 międzynarodowych projektów-naukowych, naukowo-badawczych i dydaktycznych – o łącznej wartości ponad 214 milionów złotych. Istnieje również 228 projektów krajowych-badawczo-rozwojowych – o łącznej wartości ponad 169 milionów złotych (głównie projekty trwają kilka lat i kwota ta pokrywa całe finansowanie).

Struktura 

Uniwersytet Gdański oferuje 89 programów nauczania w 205 specjalnościach w formie studiów dziennych i zaocznych pierwszego i drugiego cyklu oraz ujednoliconych studiów magisterskich. Są to badania, które odpowiadają potrzebom rynku, innowacyjne, z uwzględnieniem współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyróżnia je interdyscyplinarność, a nowe kierunki powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami. Studenci mają możliwość odbycia praktyki w najlepszych, specjalistycznych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Do wyboru jest siedem języków obcych, których można się nauczyć podczas kursów językowych. Istnieje szeroki zakres aktywności fizycznej, studenci mogą wybierać spośród kilku dyscyplin sportowych. Szkolenie obejmuje również udział studentów w badaniach naukowych. Na uczelni aktywnie działa 120 wydziałowych studenckich kół naukowych, 11 doktoranckich kół naukowych oraz 17 studenckich stowarzyszeń, organizacji i międzywydziałowych kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. Nowe formy kształcenia sprzyjają wykorzystywaniu w przekazywaniu wiedzy multimediów, pojawiają się interaktywne kursy e-learningowe, coraz więcej książek i czasopism udostępnianych jest elektronicznie.

Studenci mają okazję realizować swoje pasje i poszerzać swoje zainteresowania w klubach naukowo-badawczych wydziału oraz między wydziałami i organizacjami studenckimi, a także w  Akademickim Chórze Uniwersytetu Gdańskiego, Zespole Pieśni i Tańca Jantar oraz Akademickim Centrum Kultury Alternator, które organizuje nagrody na międzynarodowych festiwalach. Ważną częścią życia akademickiego jest sport, a drużyny Akademickiego Związku Sportowego UG oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięgają po medale i laury w najważniejszych imprezach sportowych w Polsce i świecie.

Rozwój inwestycyjny 

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach trzech kampusów: oliwskiego, sopockiego oraz gdyńskiego. Infrastruktura uczelni powstała w dużej mierze ze środków pochodzących z programów Unii Europejskiej. Nowoczesne gmachy wydziałów, laboratoria i pracownie wyposażone w najnowszy sprzęt otwierają nowe możliwości badań naukowych, współpracy z biznesem i gospodarką, stwarzają warunki do nauki w XXI wieku. Mają znaczący wpływ na rozwój zasobów ludzkich dla administracji i gospodarki Pomorza i całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Największa liczba studentów, pracowników i budynków Uniwersytetu Gdańskiego jest skoncentrowana w Kampusie w Gdańsku Oliwie. Mieszczą się tam wydziały Biologii, Chemii, Filologiczny, Historyczny, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Biblioteka Główna UG, domy studenckie i rektorat. 

W 2006 roku została wybudowana najnowocześniejsza w regionie pomorskim Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, która stanowi środowiskowe centrum informacji naukowej. W pełni skomputeryzowana oferuje wolny dostęp do ponad pięciuset tysięcy woluminów. Odpowiadające wymaganiom dwudziestego pierwszego wieku czytelnie oraz specjalne sale do indywidualnej pracy służą studentom i społeczności akademickiej całego regionu.

Wśród nowszych inwestycji można wskazać gmach Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, który został oddany do użytku w 2008 roku. Znajdują się w nim nowoczesne audytoria wyposażone w multimedialne, specjalistyczne studia socjologiczne, obserwacyjne, terapeutyczne, artystyczne, muzyczne, fotograficzne i radiowe, a także przestronna sala umożliwiająca organizowanie wystaw i koncertów.

Od 2019 roku na wydziale funkcjonuje Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych, newsroomami, posiada profesjonalne komputery i specjalistyczne oprogramowanie. Koszt inwestycji to blisko 5,5 miliona złotych.

More from author

Jak żyli i prowadzili interesy gdańscy kupcy

Gdańsk był głównym portem morskim Polski i centrum handlu morskiego. Chociaż w kraju istniały inne porty - w Szczecinie, Królewcu, Elblągu, Rydze - Gdańsk...

Życie gospodarcze w siedemnastowiecznym Gdańsku: gdzie, jak, ile i za ile pracowali mieszkańcy miasta

Jeśli patrząc na gdańskie nabrzeża i architekturę wyobrażasz sobie, że wszyscy mieszkańcy zajmowali się działalnością związaną z morzem, to z pewnością zainteresuje Cię, jak...

Powstanie i produkcja cegieł w Gdańsku

Cegła jest niezwykle powszechnym i starodawnym materiałem budowlanym. Historia jej produkcji sięga tysięcy lat wstecz. Być może nawet tak długo, jak istnienie naszej cywilizacji....
.,.,.,.